NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét

15/08/2019

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

BCTC-rieng-ban-nien-2019-sau-kiem-toan.pdf

 

TIN LIÊN QUAN