NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo kết quả thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần nhà nước đầu tư tại Bidiphar

06/03/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

Bao_cao_ket_qua_chuyen_nhuong_von_tai_DBD

 

TIN LIÊN QUAN