BIDIPHAR ĐẶT MỤC TIÊU DOANH THU 1.800 TỶ TRONG NĂM 2023

BIDIPHAR ĐẶT MỤC TIÊU DOANH THU 1.800 TỶ TRONG NĂM 2023

Năm 2023, dự kiến tổng doanh thu Bidiphar đạt 1.800 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ. Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị người lao động được Bidiphar tổ chức vào ngày 24/2/2023. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Bidiphar, báo cáo tình hình hoạt động sản […]