Tin tức

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định

13/04/2013

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG


(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 76/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2013)   

1-         Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
2-         Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
3-         Số điện thoại: 056.3846500
4-         Số Fax: 056.3846846
5-         Cổ phiếu chào bán:
           –           Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định
           –           Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
           –           Mệnh giá: 10.000 đồng
           –           Số lượng đăng ký chào bán: 390.000 cổ phần
6-         Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo giá khởi điểm: 4.914.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm mười bốn nghìn đồng)
7-         Mục đích chào bán: Cơ cấu lại danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, đồng thời huy động          tối đa nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh chính của Bidiphar
8-         Giá bán ra công chúng: thực hiện bán đấu giá ra công chúng theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP            Chứng khoán NHĐT và PT Việt Nam, CN TPHCM.
           –           Giá khởi điểm: 12.600 đồng/cổ phần 
           –           Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc: Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư       đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
9-         Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần; tối đa: 25.000 cổ phần
10-       Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 20/01/2014
11-       Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
           Công ty CP In và Bao bì Bình Định
           Trụ sở  : Số 20 Nguyễn Văn Trỗi – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
           Điện thoại         : 056.3523220 – 3522234
           Fax      : 056.3524366
12-       Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
           Tên tài khoản    : Công ty CP Chứng khoán NHĐT và PT Việt Nam, CN TPHCM
           Số tài khoản      : 580.10.00.03.44229
           Ngân hàng        : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Định
           Địa chỉ  : 72 Lê Duẩn – TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
           Điện thoại         : 056. 3520067
13-       Tổ chức đấu giá:
           Tổ chức bán đấu giá: Công ty CP Chứng khoán NHĐT và PT Việt Nam, CN TPHCM
           Thời gian bán đấu giá: 9h00 ngày 21 tháng 01 năm 2014
           Địa điểm bán đấu giá: Công ty CP In và Bao bì Bình Định
            Số 20 Nguyễn Văn Trỗi – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Quá

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
Thong_Tin_Chao_Ban_Cp_BIPRICA

 

Facebook

Tin tức khác